Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Údržba vody v bazéne

Pravidelná kontrola a úprava vody

 

Pravidelne 1x týždenne skontrolujte pH a koncentráciu chlóru(alebo inej dezinfekcie) a upravte ich na doporučené hodnoty. Taktiež treba pravidelne prepierať piesok vo filtračnej nádobe a vymeniť ho aspoň 1x za 3 roky(piesok časom tvrdne, zvyšuje sa tlak v systéme,namáha sa čerpadlo, väčšia spotreba energie). Tieto opatrenia sú nutné na zabezpečenie hygienickej nezávadnosti vody a správneho chodu technológie.

 

Tlakový pieskový filter:

 

Ako filtračný materiál sa používa kremičitý piesok, alebo iné materiály ako sú Zeopool, prípadne aktívne uhlie. Voda z bazéna sa nasáva do predfiltra(sítko filtračného motora), kde sa zachytia mechanické nečistoty, ako vlasy, lístie atď. Ďalej voda pokračuje do pieskového filtra, kde sa na filtračnej náplni zachytávajú jemné čiastočky a koloidy. Prefiltrovaná voda sa cez trysky vracia do bazéna. Teleso filtra je vybavené šesťcestným ventilom, ktorým volíme variantu prác s vodou bazéna. Pri filtrácii bazénovej vody sa postupne zanáša filtračná náplň, čo sa prejaví zvýšením tlaku na filtri. Filter by sa mal pri tlaku 1,5 – 2,0 baru, alebo 0,15 – 0,20 Mpa spätným tokom vody vyprať.

 

Bežné pranie by malo trvať cca 5 minút, ale je to individuálne, podľa stupňa zanesenia(nutnosť sledovať sklíčko-priezor na odpadovej vípusti z šesťcestného ventilu).  Po každom praní treba filter zafiltrovať cca 0,5 minúty. Tento krok slúži na uloženie filtračnej náplne(piesku) do pôvodnej polohy, aby pri spustení filtrácie nevyšiel neusadený piesok cez trysky do bazéna. Po vypratí filtra sa tlak zníži na hodnotu 0,6 – 0,8 barov alebo 0,06 – 0,08 Mpa. Filtrácia by mala prebiehať cca 3 - 6 hodín. Závisí to od vyťaženia bazéna a teploty vody.

 

Ako často filtrovať– vzhľadom k teplote vody:

 

teplota vody 10 - 15 °C - dĺžka filtrácie 1,5 – 2,5 hod. filtrovania / 24hod
teplota vody 15 - 20 °C - dĺžka filtrácie 1 x celý objem bazéna / 24hod
teplota vody nad 20 °C - dĺžka filtrácie 1,6 x celý objem bazéna / 24hod
teplota vody nad 25 °C - dĺžka filtrácie 12 hod. nepretržite / 24hod
teplota vody nad 25 °C - ku každému 1°C pridáme 1,1 hod. filtrácie naviac


Ffilter slúži na čistenie vody v bazéne, je potrebné pravidelné pranie filtra 1 x do týždňa, cca 5 minút, usádzanie by malo trvať cca 0,5min.,  tým sa predĺži životnosť filtračnej náplne(taktiež motora) a zachová kvalitu filtračného procesu.

 

 

Polohy šesťcestného ventilu:

 

Filtrovanie - voda z bazéna, ktorá prechádza filtračnou nádobou  sa očistená vracia do bazénu cez trysky. Je to normálna prevádzková poloha ventilu, voda odobratá z bazénu preteká filtračným pieskom(kremičitý, zeopool) a tým sa zbavuje nečistôt. Pri vysávaní bazéna sa využíva tiež táto poloha.

 

Spätný výplach - je to reverzný tok filtračnou nádobou, čím dochádza k vyplachovaniu nečistôt z piesku a ich odvádzaniu do kanalizácie. Je vhodné túto činnosť vykonávať aspoň 5min. za týždeň pri privátnom bazéne.

 

Usádzanie - pri tomto postupe sa dosiahne dodatočné čistenie a usadenie filtračného piesku. Voda sa tiež odvádza do kanalizácie, približne 30 sekúnd po každom spätnom výplachu. Tento čas je dôležité dodržať , aby nám filtrácia nevytlačila neusadený piesok cez trysky do bazéna. Po každom spätnom preplachu a usádzaní je nutné dopustiť vodu do bazéna na požadovanú úroveň. 

 

Cirkulácia - voda neprechádza filtračnou nádobou, z čerpadla cez trysky ide priamo do bazéna. Voda preteká cez motor - šesťcesný ventil - trysky späť do bazéna. Používa sa pri šokovom chlórovaní bazéna z dôvodu rýchleho premiešania vody. 

 

Vypúšťanie - slúži k vypúšťaniu vody z bazéna (cez čerpadlo priamo do kanalizácie). Táto poloha okrem vypúšťania bazéna sa tiež využíva k nutnému zníženiu hladiny, alebo k odsatiu rias do odpadu(neprechádzajú pieskom).

 

Uzavretie - Všetky smery z i do ventylu sú uzavreté.

 

Zima - ventil je otvorený, aby boli tesnenia odľahčené. Využíva sa pri zazimovaní.

 

meranie vody, ph vody v bazénoch, meranie chlóru, filtrovanie vody v bazéne

 

 meranie vody v bazénoch, čistenie vody v bazéne, ph vody, meranie chlórumeranie chlóru, meranie ph vody, meranie vody v bazéne

 

<< späť na prvé merania vody

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:Obsah:

Partneri: