Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Digitálne riadenie TERM55 určené na zosynchronizovanie solárneho systému s tepelným čerpadlom

21.05.2012, 19:01, Rastislav Sádecký

Toto zariadenie je určené pre presné digitálne riadenie a zosynchronizovanie dvoch bazénových ohrevov. Zariadenie pochádza z dielne našej spoločnosti ELEKTROBAZÉNY, s.r.o. Bolo vyrobené na požiadavku nášho zákazníka.

 


 

Pred takouto elektronickou úpravou musel zákazník sám ručne pomocou ventilov určovať kedy bude vykurovať bazén solárom a kedy tepelným čerpadlom. Vznikali tam nechcené stavy, kedy napr. zákazník zabudol zmeniť smer chodu vody zo soláru, teplota na streche klesla pod hodnotu požadovanej teploty vody a voda sa pri chode filtrácie začala postupne ochladzovať. Digitálnym riadením zabezpečujeme stále presné temperovanie vody na požadovanú hodnotu.

Solárne panely – jedná sa o spojené solárne bazénové panely z PVC. Prefiltrovaná voda sa ešte pred výstupom do trysiek pretlačí úzkymi kanálikmi vyhriatych solárnych panelov. Smer určujúci tok vody cez solár zabezpečuje trojcestný ventil s elektropohonom. Pokiaľ na streche nie je dosiahnutá požadovaná tepelná hodnota automat určí k ohrevu vody tepelné čerpadlo.


Tepelné čerpadlo THP100 – je určené na ohrev bazénovej prefiltrovanej vody. Zmysel použitia tohto tepelného čerpadla začína pri 7 °C teploty vzduchu. Energiu získava zo vzduchu. Teda pre funkčnosť nepotrebujeme slnečný deň. Preto v kombinácii so solárom je to výhodné riešenie vykurovania bazéna. Tepelný výkon je 10kW a príkon necelé 2kW. Takže zo vzduchu získame 8kW zdarma.


Riadiaca jednotka Term55 automat je riadený jednočipovým mikropočítačom ATMEGA 328. Program ako som spomínal pochádza z produkcie spoločnosti. Teplota je snímaná pomocou dvoch termistorov privedených cez tienené káble na analógové vstupy A/D prevodníkov procesora. Ďalej je teplota vypočítaná cez vzorce programu, zobrazená a automat určí ktorý ohrev bude práve funkčný. Na displeji sú okrem prvotných úvodných informácií zobrazené tri teploty V,S, N.

                                                                                                                                                                                                                                       prototyp postavený

                                                                                                                                                                                                                                       na analógových snímačoch LM35

     


V – teplota vody na nasávaní vody z bazéna. Je to vlastne aktuálna teplota bazénovej vody.
S – teplota dosiahnutá na solárnych paneloch.
N – nastavená, požadovaná teplota bazénovej vody. Táto teplota sa okamžite po nastavení zapíše do EEPROM pamäte procesora. Takže ani po výpadku elektrickej energie sa údaj nezmaže, ale naopak procesor si túto hodnotu pri spúšťaní programu načíta do SRAM pamäte a okamžite ju využíva pri vyhodnocovaní stavu. Teplotu môžeme kedykoľvek meniť počas práce zariadenia pomocou tlačidiel UP, DOWN.


Teploty sa navzájom porovnávajú a Term55 určuje, ktoré z kúrení bude vo funkčnosti. Prioritné je samozrejme solárne vykurovanie, ale pokiaľ nie je možné dosiahnuť požadovanú teplotu zo soláru tak sa trojcestný ventil presunie do voľby tepelného čerpadla, aby sa voda v bazéne neochladzovala, napr. večer. Taktiež ak sa voda ohreje na úroveň požadovanej + 1°C, tak automat určí na vykurovanie tepelné čerpadlo. Je to preto aby sa bazénová voda neprehrievala. Tepelné čerpadlo by malo mať nastavenú teplotu na svojom displeji rovnakú aká je nastavená požadovaná na Term55. Presuny ventilu sú zobrazované na displeji Term55(Prosim cakajte < START SOLAR >, < START TEPEL. >). Informácia o aktuálnej voľbe ohrevu je zobrazená pomocou LED diód a tiež blikajúcimi šípkami na displeji(→V←, →S←).


Možnosti vylepšenia – Celé zariadenie má veľké možnosti vylepšenia. Jedna z nich je automatická kontrola stavu teploty pri vypnutej filtrácii, teda keď voda stojí v potrubí. Predstavoval by som si to napríklad tak, že 1h po ukončení filtrácie vody Term55 nútene spustí filtráciu napríklad na 3min. a následne zosníma aktuálne teploty a pri poklese teploty o viac ako 1°C voči požadovanej zostane filtrácia bežať a voda sa dohreje, následne sa filtrácia vypne. Bolo by to vlastne jednoduché doplnenie programu o niekoľko riadkov a využitie voľného digitálneho vstupu procesora. Ale tejto variante sa budeme venovať až pri novej požiadavke zákazníka.

 

Video:  

 


Diskusia: "Digitálne riadenie TERM55 určené na zosynchronizovanie solárneho systému s tepelným čerpadlom"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:Obsah:

Partneri: