Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

DUOZON 100 L – SUPER oxidácia vody

26.08.2012, 14:05, Rastislav Sádecký

DUOZON 100 L - Vysokooxidačný chemický dezinfekčný prostriedok Nemeckej firmy CEALIN chlórdioxid v tekutej, stabilizovanej forme predávaného pod obchodným názvom DUOZON 100 L. Jediný dezinfekčný prostriedok, ktorý zničí všetky vírusy, mikroorganizmy, plesne,baktérie a riasy vo vašej vode za veľmi krátky čas. Voda je pripravená na vzorku pre hygienu. 


Oxidácia - rozumieme adíciu(organická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej) kyslíka, prechod elektrónov a spaľovanie, DUOZON 100 L pôsobí prostredníctvom odštiepenia kyslíka a následným okysličením vody. Je to veľmi účinná metóda likvidácie vírusov, baktérií, rias, húb, plesní atď. nachádzajúcej sa vo vode. Je to najúčinnejší prostriedok na zdezinfikovanie bazénov, prepadových nádrží, filtrácií a pitnej vody. Takáto voda je pripravená na kontrolu hygienickou stanicou!!!

Duozon obsahuje anorganický tekutý oxid chloričitý (ClO2) so špeciálnou ochranou proti svetlu a stabilizátorom tvrdosti, ktorý je ľahko a bezo zvyšku miešateľný s vodou a je ľahko skladovateľný. Je použiteľný v kyslom, neutrálnom a alkalickom prostredí v rozmedzí pH 5 až 9. Na základe celosvetových praktických skúseností a poznatkov, dobrou náhradou klasického chlóru by mohol byť ClO2 – oxid chloričitý, nazývaný tiež chlórdioxid. DUOZON 100 L ponúka mimoriadne účinnú dezinfekciu, pôsobí celoplošne a dlhodobo, v priebehu niekoľko sekúnd až minút likviduje a deaktivuje mikroorganizmy, vírusy, baktérie, vrátane Legionella pneumophila. Ďalej je ho možné použiť na dezinfekciu akejkoľvek vody – pitnej, bazénovej, teplej úžitkovej, priemyselnej, cirkulačnej, odpadovej, vody rybničného hospodárstva, alebo v chladiacich systémoch. Aplikáciou DUOZON 100 L zostáva voda mikrobiologicky nezávadná, bez zápachu, nespôsobuje ohrozenie zdravia a života človeka ani životného prostredia. DUOZON 100 L eliminuje vznik rias, rozmnožovanie améb (koreňonožce, ktoré sa pohybujú pomocou panôžok), taktiež tvorbu vodného kameňa a biofilmov(sliznatý ochranný obal baktérie) na technologických zariadeniach.

 

Pôsobnosť:
a) umŕtvuje a deaktivuje zárodky baktérií, vírusov, plesní a rias (vrátane Legionella pneumophila, Francisella tularensis atď.
b) odstraňuje pachy: oxidáciou odstraňuje pachové spojenia, ako napr. fenol, sulfan atď.
c) zlepšuje chuť vody: oxidáciou odstraňuje amíny (chloramíny) a fenoly
d) redukuje organické zlúčeniny: oxidáciou redukuje organické zlúčeniny, ako napr. trihalogénmetany
e) redukuje CSB, TOC, BSB: oxidáciou odstraňuje látky znečisťujúce vodu
f) odstraňuje fekálie: oxidáciou odstraňuje látky obsahujúce jedovaté zlúčeniny (močovina, amoniak apod.) 
g) štiepi tuky: oxidáciou štiepy tuky na karbónové kyseliny o kratšom reťazci
h) odstraňuje jedy: oxiduje kyanidy na kyanáty, dusitany na dusičnany
i) odsíruje: oxiduje zlúčeniny síry na sírany (sulfidy a siričitany)
j) odstraňuje železo, mangán a iné kovy: kovové katióny sa zoxidujú na najvyšší oxidační stupeň, pričom sa podľa hodnoty pH vylúčia ako nerozpustné, poprípade filtrovateľné oxidy a hydroxidy
k) znižuje spotrebu manganistanu draselného: oxidáciou odstraňuje látky znečisťujúce vodu
l) zvyšuje redoxpotenciál ORP: zvýšený oxidačným potenciálom

 

Oxidačné a biocídne pôsobenie - v jednotlivých reakciách sa kyslík aduje na reakčného partnera. Redukujúce anióny ako napr. siričitany, dusitany atď. Sú oxidované na maximálne hodnoty. Organické zlúčeniny sú po zmene štruktúry prevedené na oxoderiváty, alebo karbónové kyseliny a ďalej podľa pH hodnoty hydrolyzované na vodu a oxid uhličitý.

 

Biocídne pôsobenie - je výsledkom posunu redoxpotenciálu obsiahnutého vo vode a tým zamedzenia syntézy proteínov oxidáciou.


Algicídne pôsobenie - vyplýva z oxidácie chlorofylu. DUOZON 100 L pôsobí proti patogénnym a nepatogénnym baktériám, spóram, kvasinkám, riasam a vírusom.

 

Fyzikálne a chemické vlastnosti
Vzhľad: žltkavá kvapalina s typickým zápachom
Bod tuhnutia: -25°C
Hustota pri 20°C: 1,2 g/ml
Rozpustnosť vo vode pri 20°C: neobmedzená
Elektrická vodivosť: cca. 295 000μS
Normálny potenciál EO/25°C: + 1460 mV

 

Použitie
V závislosti podľa účelu a miesta použitia, je optimálne množstvo veľmi rozdielne. Praktické
výsledky ukazujú, že dávkovanie sa pohybuje:
1 až 3 ml/m³ pre pitnú vodu
3 až 10 ml/m³ v plaveckých bazénoch
5 až 25 ml/m³ v chladičoch vody
a 2 kg na m² plochy filtra k jeho vyčisteniu.

Podľa prevádzkových podmienok a stupňa znečistenia vody môže spotreba i klesnúť.

 

Pomocou uvedených vlastností získate nasledujúce podstatné prednosti a úspory:
 - vysoký komfort pri kúpaní v absolútne nezapáchajúca a chuťovo neutrálna voda
 - nevznikajú žiadne chloraminy (tzv. viazaný chlór) a teda nie sú dráždené oči a sliznica

- nedochádza k zmenám a zaťaženiu vzduchu v plaveckých halách
 - vysoké oxidačné schopnosti, dlhodobé pôsobenie a optimálne zamedzenie vzniku zárodkov, zvýšenie redoxpotenciálu a tým rýchlemu umŕtvení zárodkov
- zlepšenie oxidačného potenciálu a tým úspory vody až o 50 - 70% predĺženie intervalov spätného čistenie a tým dosiahnutie enormných úspor spotreby vody a nákladov na ohrev vody

Pokiaľ je použitý zriedený roztok, je nutné ho do 48 hodín spotrebovať, pretože môže dôjsť ku zníženiu účinnosti látky. Od koncentrácie 0,1 mg/l ClO2 (DPD metoda) pôsobí DUOZON 100 L toxicky na ryby.

 

Manipulácia a skladovanie:
DUOZON 100 L musí byť skladovaný v uzavretých nádobách a chránený pred pôsobením svetla a tepla.
DUOZON 100 L nie je horľavý, vytečený a vysušený podporuje horľavosť vznetlivých materiálov.
Pri teplotách od 0°C do +35°C je DOUZON 100 L skladovateľný asi 6 mesiacov.

Veľkosť balenia
800ml a 25 kg

Jedinou nevýhodou je cena. U nás si môžete daný prostriedok zakúpiť v 25kg balení za 390 eur. 

 

Legionella pneumophila (Legionárska choroba) - Sú známe prípady ľahostajnosti, ktoré mali ďalekosiahle dôsledky. Problém Legionárskej  choroby a jej pôvodcu - baktérie Legionella pneumophila so stúpajúcou informovanosťou v Slovenskej republike už nie je neznámy. Sú známe prípady úmrtia po infikovaní v klinikách,  plaveckých bazénoch, hoteloch a inde. Prejavuje sa ako ťažký pľúcny zápal s ľahkou horúčkou, až po septický šok a letalitou (ukazovateľ, udávajúci podiel zomrelých zo skupiny zasiahnutých) 15 - 20%. Legionárska choroba je ošetrujúcim lekárom len ťažko rozpoznateľná a často liečená antibiotikami, ktoré sú účinné proti bežným zápalom pľúc, ale u Legionárskej choroby sú úplne neúčinné. Bez rozpoznania choroby v najbližších dňoch je šanca na prežitie veľmi minimálna.

 

 


Diskusia: "DUOZON 100 L – SUPER oxidácia vody"
Dátum: Meno: Komentár:
21.03.2013, 12:12 Rastislav Sádecký Doplnenie informácií o DUOZONE 100L
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:Obsah:

Partneri: