Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Špeciálna úprava technológie pre kúpanie malých detí

25.01.2015, 18:00, Rastislav Sádecký

 Projekt, ktorý budem popisovať v tomto článku sa už od začiatku jednoznačne javil ako veľmi zaujímavá výzva, v ktorej by sa mohli zužitkovať naše doterajšie vedomosti a skúsenosti z oblasti technológie, chémie a inteligentného  riadenia ovládania. Investorom, hygienou a normou boli stanovené podmienky realizácie, ktoré boli veľmi prísne a preto samotnej realizácii predchádzala zhruba mesačná príprava v  našej spoločnosti.  Jednalo sa o rekonštrukciu už jestvujúcej bazénovej technológie, určenú pre relaxáciu a kúpanie detí od batoliat po zhruba predškolský vek. Rekonštrukcia spočívala v úplnej výmene technológie. Nedotknutý ostal len samotný skelet bazéna.         

  Tu je celý článok


Nová technológia s vysokou úpravou kvalitou vody

 

Podmienky realizácie:

 • zachovať skelet bazéna s už jestvujúcimi priemermi potrubí trysiek a vývodov žľabov odvádzanej vody do vyrovnávacej nádrže
 • prefiltrovanie celého objemu bazéna 1x za dve hodiny(objem 50m3)
 • šírka priechodzích dverí do priestorov technológie 82cm
 • výroba plynného chlóru pomocou chloridu sodného NaCl(morská soľ)
 • kúpanie v morskej vode v koncentrácii 6kg/1000l
 • automatické prepieranie filtračných nádob pri rôznych prietokových rýchlostiach vody vo filtroch v rôznych nastavených časoch bez prítomnosti obsluhy(riadené otáčky motorov)
 • meranie a zobrazovanie vlasností parametov vody na displeji s výstupom na PC a mobile
 • okamžité poruchy (prietok, kritické hodnoty parametrov vody) musia byť zobrazené na mobilnom telefóne ako vyskakovacie okno
 • meranie pH, Cl voľný, Cl celkový, Cl viazaný, ORP vody a teploty
 • dávkovanie pH, plynného chlóru(elektrolýza slanej vody) a vločkovaču(flokulantu)
 • pri prepieraní a usádzaní piesku filtračných nádob nepoužívať zasolenú, ohriatu a zachemizovanú vodu z bazéna, ale bežnú úžitkovú
 • hodnota voľného chlóru do 0,3mg/l, hodnota ORP 700mV
 • priezračne čistá voda i pri návštevnosti 60 kúpaní(mamička + dieťa) denne od 9:00 do 19:00h
 • možný grafický i tabuľkový výpis parametrov vody v bazéne kedykoľvek počas dňa
 • tabuľkový výpis parametrov za mesiac pre účely hygieny
 • možnosť pomocou jedného tlačidla prejsť do procesu vysávania bazéna
 • vypustenie bazéna chránené pomocou kľúčikového prepínača 
 • automatické sledovanie a dopĺňanie hladiny vo vyrovnávacej nádrži
 • celé dielo realizované do 5dní(šibeničný termín!!!)

 

Celé dielo začalo tým, že sa demontovala stará čiastočne fungujúca technológia. Potrubie sa odrezalo tesne pri stene skeletu bazéna z vonkajšej strany, tak aby sa dalo pripojiť k našim budúcim prívodom.

 

Popis novej technológie:

 

Filtrácia -

Vzhľadom ku vstupnému otvoru do technologickej miestnosti sme nemohli použiť filtračné nádoby ktoré spĺňajú požiadavky vyhlášky č. 308 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku. Jedná sa tu o filtračnú rýchlosť vody vo filtračnej nádobe. Všeobecne platí, že čím nižšia filtračná rýchlosť, tým je kvalita prefiltrovanej vody vyššia. Pri takto náročnej prevádzke je požadovaná rýchlosť do 20m3/m2/h. Nemohli sme však dodržať takú malú filtračnú rýchlosť pretože na jej dodržanie sme potrebovali použiť filtračné nádoby o priemere, ktorý sme už nedokázali zmestiť cez otvor do technológie. Rozhodli sme sa teda pre adekvátnu náhradu a to použitím filtračných nádob Pentair Clear Pro. Sú to nádoby, ktoré majú filtračné ramená vo vnútri ružice s vysoko pórovitého materiálu ktorý je dostatočne priepustný na to, aby prepustil vodu bez tlakových strát pričom vytvorí dostatočnú bariéru pre zachytenie najjemnejších častíc prachu, rias, peľu .... Výsledkom je tak čistá voda, akú nedokáže dosiahnuť žiadny iný pieskový filter na trhu. V sumáre voda je prefiltrovaná cez piesok síce trocha vyššou rýchlosťou ako nariaďuje vyhláška ale je zasa dodatočne zbavená aj tých najmenších nečistôt prostredníctvom špeciálnych filtračných roštov. Takáto filtrácia je až štvornásobne účinnejšia ako klasická piesková filtrácia ( cca 10mikrometrov voči 40 mikrometrom ). Výsledkom je tak krištálovo čistá voda aj počas najväčšieho zaťaženia bazéna.

 

 

 

 

Chémia -

Na chemickú úpravu bazénovej vody bol navrhnutý chemický dávkovač ASIN AQUA PROFI, od spoločnosti ASEKO. Štandardne sa využíva pre ošetrovanie vody pri verejných bazénoch, kde sú kladené veľké nároky na kvalitu vody a plnú automatiku. Toto zariadenie udržuje pH vody, dezinfekciu ktorá sa vyrába  pomocou elektrolýzy morskej vody, kde vzniká plynný chlór a dennú dávku flokulantu. Na výrobu dezinfekcie boli navrhnuté dva salinátory ASIN SALT 2. pH- a flokkulant sa do vody dávkujú peristatickými čerpadlami PP-60 (60ml/ min.) ASIN AQUA PROFI riadi tiež chod filtračného zariadenia, meria, riadi a zaznamenáva teplotu vody, zapisuje namerané hodnoty do pamäte a zobrazuje ich na displeji, kontroluje prietok vody k sondám, komunikuje s PC a tiež je ho možné pripojiť k LAN sieti a tak namerané parametre zobraziť na PC, alebo v aplikácii na mobilnom telefóne.

 

 

 

Hladinové sledovanie vyrovnávacej nádrže -

V dôsledku úspory finančných prostriedkov bolo ponechané vo funkčnosti pôvodné hladinové dopúšťanie vody vo vyrovnávacej nádrži. V prípade poruchy je možné doplniť ASIN AQUA PROFI o piezoelektrický snímač hladiny a nahradíme celé staré komplikované zariadenie novým. Všetky nastavenia požadovanej hladiny by boli potom možné na dotykovom LCD monitore.

Jednohladinové snímanie pre dopúšťanie

vody pri prepieraní filtrov:                  Piezo snímač hladiny pre ASIN AQUA PROFI:

 

Automatické riadenie čistenia vody -

Riadenie prepierania, usádzania, vysávania a vypúšťania bazéna je realizované pomocou mikroprocesora ATMEL ATMEGA 2560. Tento procesor riadi automatické prepieranie a usádzanie piesku vo filtračných nádobách. Pokyn na spustenie procesu dávajú digitálne spínacie hodiny, kde sa dá nastaviť až 50 prepieracích procesov za 24 hodín. V spomínanej prevádzke bolo zvolené prepieranie v dvoch časoch, mimo návštevné hodiny a to o 07:00 a 23:00h. Vyrovnávacia nádrž je objemu zhruba 2,5m3.

 

 

 

 

Postup prepierania filtračných nádob:

 1. Zastavenie filtrovania, vypnutie  automatických hláv 1 a 2
 2. Napustenie vyrovnávacej nádrže po bezpečnostnú, maximálnu hladinu úžitkovou vodou(dodatočné jednohladinové snímanie vyrovnávacej nádrže)
 3. Zapnutie hlavy 1, pretočenie do polohy prepieranie, nastavenie otáčok filtračného motora 1 na 3100RPM.
 4. Spustenie prepierania filter 1 na dobu 4 minúty(väčšia časť prepadovej nádrže)
 5. Zastavenie prepierania a následné pretočenie hlavy 1 do polohy usádzanie, zmena otáčok na 2100RPM a spustenie na dobu 40s
 6. Vypnutie hlavy a motoru 1
 7. Napustenie vyrovnávacej nádrže po bezpečnostnú, maximálnu hladinu úžitkovou vodou(dodatočné jednohladinové snímanie vyrovnávacej nádrže)
 8. Zapnutie hlavy 2, pretočenie do polohy prepieranie, nastavenie otáčok filtračného motora 2 na 3100RPM.
 9. Spustenie prepierania filter 2 na dobu 4 minúty(väčšia časť prepadovej nádrže)
 10. Zastavenie prepierania a následné pretočenie hlavy 1 do polohy usádzanie, zmena otáčok na 2100RPM a spustenie na dobu 40s
 11. Vypnutie hlavy a motoru 2
 12. Zapnutie hlavy 1 a 2 a pokračovanie vo filtrovaní pri otáčkach 1900RPM

V nočných hodinách pracujú čerpadlá na 750RPM otáčkach. Na riadenie otáčok filtračných motorov pomocou procesora bolo nutné fyzického zásahu do riadiacich jednotiek motorov pre pripojenie ovládacích káblov. Na samotných motoroch sa dá nastaviť 8 prednastavených otáčok motora do pamäte ale komplikované je zosynchronizovanie času prepínania medzi nimi pri požiadavke nadriadeného procesora. Taktiež bolo nutné fyzického zásahu do elektroniky automatických prepieracích hláv, aby mohol procesor synchronizovať motory a polohy automatických hláv nezávisle na sebe.

 

Výpisy a zobrazenie parametrov vody -

Všetky zmerané a konfiguračné dáta sa automaticky ukladajú(volí zákazník) na server výrobcu, odkiaľ si ich príslušné programy načítajú a spracúvajú do svojho zobrazenia. Merané a konfiguračné dáta si môžeme nechať zobraziť na PC, alebo smartfónov.

Základné zobrazenia na PC sú:

Merané dáta

 

Report hygiena

 

Konfiguračné dáta

 

 

Základné zobrazenia na smartfóne sú:

 

Základné merané dáta a gafy meraných veličín aktuálne

 

Záverom -

Celý projekt bol výnimočný tým, že sme išli do rekonštrukcie technológie za presne stanovených podmienok so zatiaľ nevyskúšanými postupmi. Bolo nutné splniť prísne hygienické pravidlá a skĺbiť ich s bezstarostnosťou obsluhy a čistotou vody. Na prípravu nebolo veľa času a samotná inštalácia sa musela stihnúť do 5 dní. Myslím si, že to bola skúška zdatnosti našej firmy, kde sa ukázali všetky zručnosti  a vedomosti v jednom diele. Je jasné, že softvérové úpravy sa dolaďovali ešte nejaký týždeň k obrazu investora. Dnes je prevádzka 1 rok po intenzívnej skúške novej technológie.

Niekoľko fotografií z prevádzky:

Milé mamičky!

 

Neviete čo s voľným časom? Chcete urobiť niečo prospešné pre seba a svoje dieťatko a popri materskej dovolenke spoznať nových ľudí alebo naučiť staršie deti základy plaveckých štýlov hravou formou?

Absolvujte s nami kurzy plávania pre deti od 6 mesiacov do 8 rokov. Hlavne u menších detí sa nejedná o nácvik skutočných plaveckých štýlov, ide o hru rodičov a detí vo vode. Deti sa učia mať vodu radi prostredníctvom hier, pesničiek a riekaniek. Učia sa splývať na brušku, ležať na chrbátiku, skákať do vody, potápať sa, loviť predmety a orientovať sa pod vodou. Už 10 mesačné dieťatko sa vďaka nácviku správnych techník dokáže samo zachrániť po nešťastnom páde do vody!

 


Diskusia: "Špeciálna úprava technológie pre kúpanie malých detí"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:Obsah:

Partneri: