Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Termostat THERM 5 s nastaviteľnou hysteréziou a kalibráciou teploty

10.09.2012, 20:05, Rastislav Sádecký

Digitálny termostat THERM 5 je určený na presné riadenie teploty akéhokoľvek zariadenia od 0 do 99°C. Bolo navrhnuté z dôvodu častého používania komerčných termostatov, s ktorými sme nikdy neboli úplne spokojný. Dôvodom bol nepomer ceny a možnosť nastavení, prípadne rozsah merania teploty. Asi každému je jasné, že pri bazénoch a vírivkách sa často používajú rôzne komerčné termostaty, zvyčajne na riadenie ohrevu vody, alebo vzduchu. THERM 5 bol celý navrhnutý našou spoločnosťou a tiež ňou zostrojený.  Krytie zariadenia je IP44.


Celé zariadenie sa zmestilo do krabičky rozmeru 122  x  77 x  50mm. Termostat je riadený pomocou mikrokontroléra ATMEGA 328P s taktovacou frekvenciou 16MHz a hodnoty zobrazované na dvojriadkovom LCD  displeji o 2 x 16 znakoch s radičom HD44780. Nastavenia sú vykonávané pomocou dvoch tlačidiel UP/ HYS. HORNA a DOWN/ HYS. DOLNA. Resetovacie tlačidlo procesoru sme nepoužili a namiesto neho bol použitý integrovaný obvod MCP120-450I/SN. Je určený na napäťový dohľad nad napájaním mikrokontroléra a pri poklese napätia na medznú úroveň automaticky prevedie RESET zariadenia. Napájanie termostatu je pomocou spínaného zdroja 5V/ 1A a je tiež súčasťou krabičky. Teplota je snímaná termistorom 10kohm. Snímanie teploty môže byť merané rôznymi čidlami. Testy boli vyskúšané na digitálnom snímači DALLAS DS18B20 a tiež na analógovom snímači LM35. Pri zmene snímača je nutné upraviť software zariadenia. Toto sa robí pomocou ICSP konektoru vo vnútri zariadenia. Silová časť je spínaná 16A relé a výstupy sú vyvedené na koncovke ako U1 a U2 napätie.   

 

 

Vnútorné funkcie zariadenia:

 

Nastavená T (pracovný režim) - tento parameter volíme pre potrebu požadovanej teploty. Jej rozsah je od +0°C do +99°C po 1°C. Pri použití DS18B20 by bol rozsah od -50 do +125°C. Je to len o úprave softwaru a čiastočne hardwaru vstupu AD prevodníka.

 

Skutočná T (pracovný režim) - parameter vypočítaný procesorom. Zmeraná hodnota z AD prevodníka je zpriemerovaná 30000 krát za sekundu, zaokrúhlená a zobrazená na displeji ako celočíselný (integer) parameter teploty . Jej rozsah je od +0°C do +99°C po (int 0,01°C).

 

Hysterézia - je to vlastnosť( funkcia) systému posunúť vypnutie, alebo zapnutie na vyššiu, alebo nižšiu hodnotu teploty voči skutočnej požadovanej. Príklad: 

Ak nastavíme Hys. dolnu na +2°C, Hys. hornu na +1°C a požadovaná teplota bude +25°C, tak RELÉ bude zopnuté (vykurovanie spustené) po dosiahnutí teploty +26°C a potom sa vypne. Opätovne sa zapne až pri poklese na hodnotu +22°C. Takže spínanie a rozpínanie RELÉ bude v rozmedzí 4 stupňov +22 až +26°C. Pri nulových hysteréziach by bolo rozmedzie 1 stupňa +24 až +25°C, kde by bolo RELÉ spínané a rozpínané. Rozsah oboch hysterézií je od +0°C do +9°C po 1°C. Do MENU nastavenia hysterézie sa dostávame kombináciou stlačenia oboch tlačidiel a pridržanie na dobu 3s. Po skončení nastavenia hysterézií automaticky po uplynutí 6s prejdeme do nastavenia Kalibrácie snímača teploty. 

Kalibrácia - Táto funkcia je vhodným doplnkom tohto zariadenia. Väčšina komerčných termostatov túto funkciu nemá. Takže už pri malých nepresnostiach (toleranciách) pri výrobe súčiastok nie je možné skalibrovanie čidla. Je to v neprospech zákazníka, pretože skutočná zobrazovaná hodnota nemusí byť tá správna. Potom sa stáva, že zákazník si musí pamätať odchýlku meranej teploty od skutočnej a následne ju nastavovať s týmto rozdielom.  Rozsah kalibrácie čidla je od -9,90°C do +9,90°C po +-0,10°C.  Po nastavení kalibračnej hodnoty a následného nestláčania tlačidiel prejdeme po 6s do hlavného zobrazenia teplôt (pracovný režim).  

 

Funkcia zapnutého ohrevu je signalizovaná dvojfarebnou LED diódou umiestnenou na čelnom paneli zariadenia. ON signalizuje zapnutý ohrev a OFF vypnutý. Pri spustení zariadenia sa najskôr zobrazia úvodné oznámenia výrobcu a po asi 0,5 min. plynule prechádzame do pracovného režimu. Všetky nastavenia sa automaticky ukladajú do vnútornej pamäte mikrokontroléra EEPROM. Pri výpadku siete sa nič nemaže, ba naopak uložené parametre (požadovaná teplota, hyterézie horná a dolná, kalibračný údaj) sú plynule načítané do premenných a využívané pri výpočtoch a zobrazeniach na displeji. Predný panel vieme prispôsobiť každému podľa vkusu. Niekoľko ďalších možných ochranných fólií: 

 Záverom by som len chcel podotknúť, že možnosť doplnenia a vylepšenia zariadenia je na fantázii každého z vás. My sa nebránime  návrhom z vašej strany, tak len pokojne píšte na adresu elektrobazeny@elektrobazeny.sk  Ďalším zariadením opísaným v budúcom článku bude trojhladinové snímanie prepadovej nádrže so zobrazením stavov na štvorriadkovom displeji o 4 x 16 znakoch s rôznymi doplnkovými funkciami, ktoré sa zistili z praxe ako potrebné.

POZRITE SI TU VIDEO S THERM 5

 

 

span style=

 


Diskusia: "Termostat THERM 5 s nastaviteľnou hysteréziou a kalibráciou teploty"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:Obsah:

Partneri: