Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Arduino

ARDUINO

 

Čo je to ARDUINO?                                                                                                                         Autor:  Rastislav SÁDECKÝ

 

Arduino [čítaj Ardvíno] je fyzická počítačová platforma založená na jednoduchej I / O (vstupno/ výstupnej) doske s 8-bitovým  ATMEL ATmega jednočipáku (s naprogramovaným bootloaderom) a vývojovým prostredím, ktoré používa jazyk Processing / Wiring (podobné s C++). Arduino môže byť použité na vytváranie samostatných interaktívnych zapojení, alebo môže byť pripojené k softvéru na počítač (napr. Macromedia Flash, Processing, Max / MSP, Pure Data, SuperCollider). Momentálne sa dájú kúpiť rôzne verzie, ktoré sú už skompletizované, napr. ARDUINO, SEEEDUINO, Propeller, . Práca s ARDUINOM je z môjho pohľadu vcelku jednoduchá a zvládne ju bez väčších obtiaží aj začiatočník. Je to výborná pomôcka pre ľudí ktorý potrebujú ovládať, merať, zobrazovať, zaznamenávať a prenášať dáta na väčšiu vzdialenosť i bezdrátovo. Tiež je to uľahčenie práce pre rádioamatérov, hlavne pri konštruovaní zložitejších zariadení, kde používajú väčšie množstvo tranzistorov a logických integrovaných obvodov. Pomocou Arduina v projekte veľa súčiastok odpadne. Veľkou výhodou je tiež využívanie napr. PWM (Impulzne-šírkovej modulácie), prenášanie dát na PC pomocou sériového prenosu (TX RX) a zobrazovaní na Hyperterminále, riadenie hardweru pomocou zbernice I2C,  využívanie A/D prevodníkov a ďalšie možnosti. Tiež je možné využívať režimu spánku MCU (SLEEP MÓD) a znovu zobudenie pri určitom podnete hardwaru (ušetrenie energie). ARDUINO má neskonale veľa využití a je v samotnej podstate veľmi jednoducho programovateľné. Programovanie zvládne aj úplný začiatočník so slabšou angličtinou. Dôležitejšou pomôckou je skôr logické myslenie a určité základné vedomosti z matematiky a elektroniky.

Na začatie vývoja Vám netreba kupovať software ani AVR programátor, ale potrebujete iba základnú Arduino USB dosku - napr. Arduino Duemilanove a USB kábel pre pripojenie k PC. Arduino ATmega jednočipák má napálený bootloader, teda na nahratie programu do jednočipáku netreba externý AVR programátor, nahratie binárneho programu do jednočipáku sa robí priamo vo vývojovom prostredí napr. na PC a okrem samotnej dosky a USB kábla už nepotrebujete nijaký ďalší hardware. Všetky dosky  majú ICSP konektor, teda je ich možné programovať aj pomocou AVR programátoru a využiť tak celú flash pamäť - bez bootloadera. MCU Arduina pracuje pod taktovacou frekvenciou 16MHz.

Vývojové prostredie (IDE - Indegrated Development Environment) je OpenSource, teda ho viete stiahnhuť a používať zdarma. Sú tri verzie - pre všetky významné desktop OS - Windows, MacOS a Linux. Najnovšia verzia je 0023 a môžte si ju stiahnuť tu - IDE pre Windows, IDE pre MacOS a IDE pre Linux (32-bit). Pre 64-bit systém je tu dodatok
.

Programuje sa (cross platform development - zdroják píšete na desktope, binárka beží na embedded mašine) v jazyku C s knižnicami pre Arduino s pripravenými funkciami pre ovládanie digitálnych výstupov, čítanie digitálnych vstupov, čítanie analógových vstupov (A/D prevodníky), ovládanie modelárskych serv (PWM výstupy), ovládanie LCD alfanumerických displejov, funkcie na sériovú komunikáciu - SPI, I2C, atď.

 

ARDUINO DIECIMILA ATMEGA 168

 

 

Arduino Mega 2560

 

Seeeduino MEGA 1280

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:

OBSAH:

-----------------------

Vylepšenie projektu

-----------------------

Články a komentáre  

-----------------------

Prvotné oživenie ARDUINA

-----------------------

REFERENCIE jazyka pre ARDUINO

 

alebo niektoré v PDF

-----------------------

Dosky ARDUINA + popis

-----------------------

Vlastnosti MCU ATmega 328

-----------------------

Základné zapojenie ATmega 328

-----------------------

Vnútorné schémy zapojenia ARDUINA

-----------------------

Arduino software

-----------------------

Výučbové lekcie

-----------------------

Programy na kreslenie schém projektov

-----------------------

Projekty ARDUINO

-----------------------

Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU

-----------------------

Domovská stránka ARDUINA

-----------------------

Zaujímavá dokumentácia pre prácu s ARDUINOM

-----------------------

Seeeduino

-----------------------

ICSP popis

-----------------------

Princíp činnosti zbernice I2C 

-----------------------

SLEEP mód, popis

-----------------------

Princíp činnosti sériového portu     „1-Wire“ 

-----------------------

Výborné hardwarové doplnky k ARDUINU, SEEEDUINU

-----------------------

Vlastné projekty s ARDUINOM

-----------------------

Zaujímavé odkazy na stránky

-----------------------

Niektoré dôležité knižnice

-----------------------

Základné info o obvode DALLAS 18B20

-----------------------

Inzercia

-----------------------

 

________________

 

TOPlist

________________Obsah:

Partneri: