Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Princíp činnosti sériového portu „1-Wire“

 

Zbernica má jeden riadiaci obvod (master- pán) a jeden, alebo viac ovládaných zariadení (slave- sluha). Všetky obvody sú zapojené jednak na spoločnú zem, jednak paralelne na spoločný dátový vodič. Tento dátový vodič je pripojený cez odpor cca 5k na napájacie napätie a "zdvihne" tak zbernicu do log. 1.
Komunikáciu zahajuje vždy master reset impulzom. Najprv "stiahne" dátový vodič do log. 0 (uzemní ho) a drží ho na tejto úrovni minimálne 480 µs. Potom zbernicu uvoľní a počúva. Odpor zatiaľ vráti zbernicu naspäť do log. 1. Pokiaľ je na zbernici pripojené nejaké 1-Wire zariadenie, tak detekuje túto vzostupnú hranu a po čakaní (15 - 60 µs) stiahne zbernicu na 60 - 240 µs k log. 0.
Pokiaľ sa zariadenie správne ohlási, môže master začať vysielať a prijímať dáta. Dáta sú vysielané v tzv. "time slotoch", "časových úsekoch" alebo v "okienkach". Slot je dlhý 60 až 120 µs a behom jedného slotu je vyslaný alebo prijatý jeden bit informácie. Medzi jednotlivými slotmi musí byt minimálne 1 µs medzera, kedy je zbernica v kľude.
Existujú 4 druhy slotov: Zápis 1, Zápis 0, Čítanie 1 a Čítanie 0. Zápisové sloty slúžia k tomu, aby master vyslal dáta do zariadení. Zápis 1 prebieha tak, že master stiahne zbernicu k nule minimálne na 1 µs a najneskôr do 15 µs od začiatku ju opäť uvoľní a ponechá uvoľnenú. Zdvíhací odpor ju teda vytiahne k log. 1. Zápis 0 je o niečo jednoduchší: Master stiahne zbernicu k 0 a ponechá ju tak po celý slot, teda min. 60 µs. Zariadenie vzorkuje stav na dátovom vodiči zhruba 30 µs po začiatku time slotu.
 Čítacie sloty opäť inicializuje master tým, že stiahne zbernicu k nule na minimálne 1 µs a opäť ju uvoľní. Po tomto zahájení môže zariadenie vyslať 1 bit buď tým, že ponechá zbernicu v kľude (log. 1) alebo ju stiahne (log. 0).

 

 

Podrobnosti ozrejmia nasledujúce obrázky:

 

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:

OBSAH:

-----------------------

Vylepšenie projektu

-----------------------

Články a komentáre

-----------------------

Prvotné oživenie ARDUINA

-----------------------

REFERENCIE jazyka pre ARDUINO

 

alebo niektoré v PDF

-----------------------

Dosky ARDUINA + popis

-----------------------

Vlastnosti MCU ATmega 328

-----------------------

Základné zapojenie ATmega 328

-----------------------

Vnútorné schémy zapojenia ARDUINA

-----------------------

Arduino software

-----------------------

Výučbové lekcie

-----------------------

Programy na kreslenie schém projektov

-----------------------

Projekty ARDUINO

-----------------------

Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU

-----------------------

Domovská stránka ARDUINA

-----------------------

Zaujímavá dokumentácia pre prácu s ARDUINOM

-----------------------

Seeeduino

-----------------------

ICSP popis

-----------------------

Princíp činnosti zbernice I2C 

-----------------------

SLEEP mód, popis

-----------------------

Princíp činnosti sériového portu     „1-Wire“ 

-----------------------

Výborné hardwarové doplnky k ARDUINU, SEEEDUINU

-----------------------

Vlastné projekty s ARDUINOM

-----------------------

Zaujímavé odkazy na stránky

-----------------------

Niektoré dôležité knižnice

-----------------------

Základné info o obvode DALLAS 18B20

-----------------------

Inzercia

-----------------------

________________

 

TOPlist

________________



Obsah:

Partneri: