Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Princip cinnosti zbernice I2C

Princíp činnosti zbernice I2C

 

I2C je dvojvodičová obojsmerná sériová zbernica, vytvorená firmou PHILIPS SEMICONDUCTORS, určená pre komunikáciu jednočipových procesorov s podriadenými obvodmi (SLAVE). Tieto dva vodiče sa označujú skratkami SDA a SLC.
SDA – slúži pre prenos sériových dát.
SLC – slúži pre prenos hodinového signálu (takty).

Obe linky musia byť pripojené na kladný pól napájacieho napätia prostredníctvom tzv. pull-up rezistorov (jedná sa vlastne o výstup typu otvorený kolektor). Tým je zabezpečená práca liniek SDA a SLC v obidvoch smeroch. Pokiaľ by došlo ku kolízii (chceli by vysielať viaceré obvody naraz), poškodili by sa iba úrovne signálu a nie vysielacie obvody. Spätnou väzbou je zaistené, že obvod môže pracovať aj ako vysielač, aj ako prijímač (obr. 1).

 

Prenos bitov – V priebehu jedného hodinového cyklu SLC je prenesený práve jeden dátový bit (obr. 2). Dáta privedené na linku SDA musia zostať nemenné po celú dobu taktovania kladného impulzu hodín SLC. Pri SLC=1 sú totiž zmeny SDA chápané ako riadiaci signál.

 

 

ŠTART a STOP – K označeniu začiatku a konca prenosu nie sú používané prídavné riadiace linky, ale dva špeciálne stavy zbernice. ŠTART prenosu (S) je oznámený zostupnou hranou SDA pri SLC=1. STOP prenosu (P) je definovaný nábežnou hranou SDA pri SLC=1. Pokiaľ je zbernica v neaktívnom stave, sú signály SDA a SLC v log. 1.


Potvrdzovací bit ACK – Pri prenose nie je počet dátových bitov prenesených medzi START a STOP z vysielača do prijímača obmedzený. Každý dátový bajt (8bitov) je nasledovaný jedným potvrdzovacím bitom ACK (A). ACK predstavuje log. 0 vloženú na zbernicu prijímačom, spojenú s potvrdzovacím hodinovým impulzom. Prijímač, ktorý je adresovaný, musí generovať ACK po prijatí každého bajtu (obr. 3).

 

 

Protokol I2C zbernice – Zbernica I2C nie je vybavená adresovou zbernicou. Z toho dôvodu musí byť adresa vysielaná rovnakým spôsobom ako dáta (obr. 4).

 

 

Po vyvolaní ŠTART je najskôr treba vyslať platnú adresu oslovovaného obvodu. Posledný bit tejto adresy určuje smer prenosu. Po adrese musí oslovovaný obvod vytvoriť ACK a potom nasleduje dátový bajt, zakončený opäť ACK. Prenos uzatvára STOP. Konkrétny protokol je vždy závislý na type obvodu. Preto bude táto informácia konkretizovaná v nasledujúcom texte.
Adresy I2C zariadení – Adresy I2C zariadení pozostávajú z pevnej časti, ktorá je hardvérovo zabudovaná v obvode. Napríklad obvod SAA1064 má päť najvyšších bitov adresy 01110. Pretože ku zbernici I2C môžeme chcieť pripojiť niekoľko rovnakých obvodov, je časť adresy voliteľná. Napríklad pre dva bity voliteľnej adresy je možné pripojiť až štyri obvody rovnakého typu na zdieľanú zbernicu (prípad obvodu SAA1064). Táto časť adresy je označená v obr. 5 ako „v“ – voliteľná. Voliteľná časť adresy sa nastavuje pripojením adresovacích vstupov na log 1 alebo log 0.

 

 

Najnižší bit adresy R/W určuje smer prenosu. Pre R/ W = 1 je obvod vysielačom (čítame z neho dáta), pre R/ W = 0 pracuje obvod ako prijímač (zapisujeme do neho dáta). Obvody ktoré pracujú v oboch smeroch, teda rozlišujú dve adresy (adresa pre vysielanie je o jednotku vyššia než pre príjem dát). Obvody TDA8444 a PCD3312 môžu dáta iba prijímať, preto je v obr. 5 v stĺpci R/W iba hodnota 0.
Parametre I2C zbernice – Pre praktickú prácu s obvodmi vybavenými zbernicou I2C je nutné poznať statické a dynamické parametre zbernice. Jeden z dôvodov je ten, že je napríklad obmedzená maximálna prenosová rýchlosť. Pri rýchlejšej komunikácii by dochádzalo ku vzniku chýb prenosu. Elektrické štandardy zbernice I2C sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (obr. 6):

 

 

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:

OBSAH:

-----------------------

Vylepšenie projektu

-----------------------

Články a komentáre

-----------------------

Prvotné oživenie ARDUINA

-----------------------

REFERENCIE jazyka pre ARDUINO

 

alebo niektoré v PDF

-----------------------

Dosky ARDUINA + popis

-----------------------

Vlastnosti MCU ATmega 328

-----------------------

Základné zapojenie ATmega 328

-----------------------

Vnútorné schémy zapojenia ARDUINA

-----------------------

Arduino software

-----------------------

Výučbové lekcie

-----------------------

Programy na kreslenie schém projektov

-----------------------

Projekty ARDUINO

-----------------------

Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU

-----------------------

Domovská stránka ARDUINA

-----------------------

Zaujímavá dokumentácia pre prácu s ARDUINOM

-----------------------

Seeeduino

-----------------------

ICSP popis

-----------------------

Princíp činnosti zbernice I2C 

-----------------------

SLEEP mód, popis

-----------------------

Princíp činnosti sériového portu     „1-Wire“ 

-----------------------

Výborné hardwarové doplnky k ARDUINU, SEEEDUINU

-----------------------

Vlastné projekty s ARDUINOM

-----------------------

Zaujímavé odkazy na stránky

-----------------------

Niektoré dôležité knižnice

-----------------------

Základné info o obvode DALLAS 18B20

-----------------------

Inzercia

-----------------------

________________

 

TOPlist

________________Obsah:

Partneri: