Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Arduino

Prvotné oživenie ARDUINA

Na prvotné oživenie  ARDUINA potrebujeme PC s USB vstupom, software ARDUINO Alpha, USB kábel a platformu ARDUINA(plošák).  


                 

  Najskôr si stiahneme tu software z našej stránky pre daný operačný systém. Potom si vytvoríme  adresár napr. ARDUINO, kde rozbalíme súbor  arduino-0022.zip . Pre spustenie software slúži súbor arduino.exe . Po pripojení Arduina plošného spoja k PC sa automaticky doinštaluje driver ku komunikácii USB s COM portom Arduina. Potom je nutné nastaviť port komunikácie s PC v Arduine Alpha 0022. U mňa to bol port COM3, cesta je: Tools/ Serial Port/ COM.... Nastavenie portu je nutné robiť až po nainštalovaní driveru komunikácie cez USB. Ďalej je nutné nastaviť v Arduine Alpha 0022 dosku, ktorú používame napr.Arduino Mega (ATmega 1280). Cesta je: Tools/ Board/ ... . Nakoniec treba ešte spraviť skúšku správnosti správnej komunikácie Arduina dosky s Arduinom Alpha 0022  a PC. Navrhujem dané zariadenie vyskúšať pomocou príkladu uvedeného v programe Arduino Alpha 0022. Cesta k jednému z týchto príkladov, kde začne blikať zelená LED v intervaloch 1sekundy na plošnom spoji arduina je: File/ Examples/ 1.Basics/ Blink. Po zobrazení daného krátkeho programu v Arduine Alpha 0022 je nutné ho zapísať do pamäte MCU na plošnom spoji ARDUINA. Toto je veľmi jednoduché a robí sa to pomocou tlačidla Upload na okne Arduina Alpha 0022. Po stlačení tlačidla software najskôr skontroluje správnosť zápisu programu a vypíše: Binary sketch size: 1584 bytes (of a 126976 byte maximum) - v tomto príklade použitého Seeeduina MEGA. Až potom sa daný program zapíše do pamäte plošáku Arduina. Bežiaci zápis vidíme aj pomocou LED TX a RX na plošnom spoji. Pri zápise LED preblikujú. Po skončení zápisu sa program spustí automaticky, to znamená, že LED bliká v intervale 1s. Dalšie výukove lekcie treba testovať individuálne. Ak potrebujete pomoc a je to v našich silách napíšte nám do bloku Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU. Kolektív elektrobazeny.sk sa teší  na vašu spoluprácu.

 

Seeeduino Mega po naprogramovaní a spustení programu BLINK

 Výpis programu BLINK:

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:

OBSAH:

-----------------------

Vylepšenie projektu

-----------------------

Články a komentáre

-----------------------

Prvotné oživenie ARDUINA

-----------------------

REFERENCIE jazyka pre ARDUINO

 

alebo niektoré v PDF

-----------------------

Dosky ARDUINA + popis

-----------------------

Vlastnosti MCU ATmega 328

-----------------------

Základné zapojenie ATmega 328

-----------------------

Vnútorné schémy zapojenia ARDUINA

-----------------------

Arduino software

-----------------------

Výučbové lekcie

-----------------------

Programy na kreslenie schém projektov

-----------------------

Projekty ARDUINO

-----------------------

Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU

-----------------------

Domovská stránka ARDUINA

-----------------------

Zaujímavá dokumentácia pre prácu s ARDUINOM

-----------------------

Seeeduino

-----------------------

ICSP popis

-----------------------

Princíp činnosti zbernice I2C 

-----------------------

SLEEP mód, popis

-----------------------

Princíp činnosti sériového portu     „1-Wire“ 

-----------------------

Výborné hardwarové doplnky k ARDUINU, SEEEDUINU

-----------------------

Vlastné projekty s ARDUINOM

-----------------------

Zaujímavé odkazy na stránky

-----------------------

Niektoré dôležité knižnice

-----------------------

Základné info o obvode DALLAS 18B20

-----------------------

Inzercia

-----------------------

________________

 

TOPlist

________________Obsah:

Partneri: