Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

SLEEP mod, popis

SLEEP mód, popis

Režimy spánku umožňujú výrazne znížiť spotrebu mikrokontroléru v dobe, kedy nie je požadovaný jeho plný výkon. Pre prechod do režimu spánku musí byť nastavený byt SE z registru MCUCR a následne povolená inštrukcia SLEEP. Ak je povolené prerušenie a dôjde k jeho aktivácii, (precitne) procesor z režimu spánku obslúži prerušenie, a pokračuje v programe inštrukcií nasledujúcimi za inštrukciou SLEEP (ktorá ju predtým do spánku uviedla). Obsah registrového poľa, RAM a vstupno/výstupné registre zostanú nezmenené. Ak je aktivovaný RESET, procesor sa „prebudí“ a predá programové riadenie na vektor $0000.

 

 

Niektoré spánkové režimy:
Idle mód (režim nečinnosti)– Ak je SM vynulovaný (prípadne: SM0=0, SM1=0), prejde procesor po vykonaní inštrukcie SLEEP do režimu nečinnosti:
• Jadro procesoru je zastavené (nie sú vykonávané inštrukcie)
• Čítače/časovače, UART, SPI kanál, A/D prevodník, analógový komparátor, Watchdog a prerušovací systém zostávajú aktívne
Bežiace periférie dovoľujú procesoru precitnúť z režimu nečinnosti aktiváciou ich prerušení, alebo pomocou RESETU. Pokiaľ nie je požadované precitnutie po aktivácii prerušenia od analógového komparátora, mal by byť komparátor odstavený nastavením bytu ACD z registru ACSR. Toto opatrenie znižuje odber v režime nečinnosti. Po precitnutí z režimu nečinnosti sa MCU prepne do normálneho režimu.


Power-down mód (režim zníženého napájacieho napätia)– Ak je SM nastavený (prípadne: SM0=1, SM1=0), prejde procesor po vykonaní inštrukcie SLEEP do režimu vypnutia napájania:
• Vnútorný kryštálový oscilátor je odstavený
• Jadro procesora je zastavené (nie sú vykonávané inštrukcie)
• Čítače/časovače, UART, SPI kanál, A/D prevodník, analógový komparátor sú odstavené
• Watchdog a prerušovací systém zostávajú aktívne
K precitnutiu môže dôjsť buď vonkajším RESETOM, Watchdog RESETOM (ak je WTD aktivované) a úrovne citlivými vstupmi INT0, INT1 (log. 0 musí byť priložená po dobu dlhšiu než je TOUT približne viac než 21ms). Je to nutné pre stabilizáciu kmitočtu kryštálového oscilátora po jeho spustení. Po precitnutiu z režimu nečinnosti sa MCU prepne do normálneho režimu. Hlavnou výhodou režimu power-down je skutočnosť, že po jeho aktivácii je možné výrazne znížiť napájacie napätie (napr. z 5V na 2,7V). Tým výrazne klesne odber MCU.


Power Slave mód (režim zníženej spotreby)– Ak sú obidva bity SM0, SM1 nastavené, prejde MCU po vykonaní inštrukcie SLEEP do režimu zníženej spotreby:
• Režim zníženej spotreby je podobný režimu power-down
• Odlišnosť spočíva v čítači/časovači 2. Ak pracuje čítač/časovač 2 asynchrónne, zostane čítač/časovač 2 aktívny i po prechode do režimu zníženej spotreby. Zostane teda jediným aktivovaným čítačom/časovačom v MCU.
 K precitnutiu môže dôjsť buď vonkajším RESETOM, Watchdog RESETOM (ak je WTD aktivované), úrovňovo citlivými vstupmi INT0, INT1 (log. 0 musí byť priložená po dobu dlhšiu než je t OUT približne viac než 21ms). Je to nutné pre stabilizáciu kmitočtu kryštálového oscilátora po jeho spustení, a naviac čítačom/časovačom 2 (je možné použiť prerušenie pri pretečení jeho obsahu, alebo udalosť OUTPUT COMPARE).
Keď sa procesor prebudí z režimu power save vonkajším prerušením, vykonajú sa dva inštrukčné cykly pred tým, než sa príznaky prerušenia zaktualizujú.
Keď sa procesor prebudí z režimu power save pomocou čítača/časovača 2, vykonajú sa 3 inštrukčné cykly pred tým, než sa než sa príznaky prerušenia zaktualizujú. V týchto cykloch procesor vykonáva inštrukcie, ale podmienky prerušenia nie sú uvážené, takže prerušenie nemôže byť obslúžené. Po precitnutí z režimu nečinnosti sa MCU prepne do normálneho režimu.
Pokiaľ čítač/časovač 2 nepracuje v asynchrónnom režime, je lepšie použiť režim power-down. Pri prebudení z režimu power slave sa totiž obsah registra čítača/časovača 2 berie ako nedefinovaný.

 

Príklad vyvolania funkcie SLEEP po 20 minutách po spustení zariadenia:

Samotná funkcia SLEEP "sleepNow":

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:

OBSAH:

-----------------------

Vylepšenie projektu

-----------------------

Články a komentáre

-----------------------

Prvotné oživenie ARDUINA

-----------------------

REFERENCIE jazyka pre ARDUINO

 

alebo niektoré v PDF

-----------------------

Dosky ARDUINA + popis

-----------------------

Vlastnosti MCU ATmega 328

-----------------------

Základné zapojenie ATmega 328

-----------------------

Vnútorné schémy zapojenia ARDUINA

-----------------------

Arduino software

-----------------------

Výučbové lekcie

-----------------------

Programy na kreslenie schém projektov

-----------------------

Projekty ARDUINO

-----------------------

Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU

-----------------------

Domovská stránka ARDUINA

-----------------------

Zaujímavá dokumentácia pre prácu s ARDUINOM

-----------------------

Seeeduino

-----------------------

ICSP popis

-----------------------

Princíp činnosti zbernice I2C 

-----------------------

SLEEP mód, popis

-----------------------

Princíp činnosti sériového portu     „1-Wire“ 

-----------------------

Výborné hardwarové doplnky k ARDUINU, SEEEDUINU

-----------------------

Vlastné projekty s ARDUINOM

-----------------------

Zaujímavé odkazy na stránky

-----------------------

Niektoré dôležité knižnice

-----------------------

Základné info o obvode DALLAS 18B20

-----------------------

Inzercia

-----------------------

________________

 

TOPlist

________________Obsah:

Partneri: