Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Popis ATmega 328 P


ATmega328 je 8-bitový jedno čipový mikropočítač, pracujúci na frekvencii 16MHz (16MIPS), má 131 inštrukcií (väčšina 1 CLK), 32 8-bit.registrov, dva 8-bitové a jeden 16-bitový časovač.


 TTD obvodu:
  • MCU, 8BIT, AVR,
  • 28P DIP púzdro
  • 32KB Flash pamäte
  • 1KB EEPROM pamäte
  • 2KB RAM pamäte
  • I/O linky:14 (funkcie: pinMode(), digitalWrite(), digitalRead()), z toho 6 môže fungovať ako PWM výstupy, funkcia analogWrite(), dva môžu byť použité pre UART (RX, TX), dva pre externé IRQ 2 a 3, funkcia attachInterrupt(), štyri pre SPI, dva pre I2C, AREF (referenčné napätie pre A/D prevodníky), reset vstup.
  • 6 x ADC (analógové) Input, piny 10 bitové
  • Časovače 3x: 2 x 8 bitový, 1 x 10 bitový
  • Taktovacia frekvencia: 0 - 20MHz
  • Typ interface: I2C, SPI, USART
  • Min napájacie napätie: 1.8V
  • Max napájacie napätie: 5.5V
  • Pracovná teplota: -40°C to +85°C
  • Jadrová veľkosť: 8bit
  • Oscilátorové typy: Interný, Externý
  • Odber aktívneho MCU: 0,3mA
  • Odber Power-down mód MCU: 0,1µA
  • max. prúd na I/O pinoch: 40mA
  • má 32 8-bitových registrov

 

Popis pinov:
pin 1 – RESET
piny 2, 3 – RXD, TXD alebo digitálne(analógové) I/O
piny 4, 5 – externé prerušenia (INT0, INT1), alebo digitálne(analógové) I/O
pin 6 – externý vstup hodín, alebo digitálne I/O
pin 7 – Vcc
pin 8 – GND
piny 9, 10 – XTAL(kryštál 16MHz)
pin 11 - externý vstup hodín, alebo digitálne(analógové) I/O
piny 12, 13 - digitálne (analógové) I/O
pin 14 – digitálny I/O
piny 15, 16 - digitálne(analógové) I/O
pin 17 – MOSI alebo digitálne(analógové) I/O
pin 18 – MISO alebo digitálny I/O
pin 19 – SCK alebo digitálne I/O
pin 20 – AVCC (+5V) napájanie portu A a napájanie ADC(analóg- digitál konvertor)
pin 21 – AREF analógové referenčné napätie pre AD prevodník (nezapojený má stanovené napätie 2,61V)
pin 22 – AGND (0V) napájanie portu A a napájanie ADC(analóg- digitál konvertor)
piny 23, 24, 25, 26, 27, 28 – vstupy do 10 bitových AD prevodníkov

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:

OBSAH:

-----------------------

Vylepšenie projektu

-----------------------

Články a komentáre

-----------------------

Prvotné oživenie ARDUINA

-----------------------

REFERENCIE jazyka pre ARDUINO

 

alebo niektoré v PDF

-----------------------

Dosky ARDUINA + popis

-----------------------

Vlastnosti MCU ATmega 328

-----------------------

Základné zapojenie ATmega 328

-----------------------

Vnútorné schémy zapojenia ARDUINA

-----------------------

Arduino software

-----------------------

Výučbové lekcie

-----------------------

Programy na kreslenie schém projektov

-----------------------

Projekty ARDUINO

-----------------------

Diskusie, rady a postrehy k ARDUINU

-----------------------

Domovská stránka ARDUINA

-----------------------

Zaujímavá dokumentácia pre prácu s ARDUINOM

-----------------------

Seeeduino

-----------------------

ICSP popis

-----------------------

Princíp činnosti zbernice I2C 

-----------------------

SLEEP mód, popis

-----------------------

Princíp činnosti sériového portu     „1-Wire“ 

-----------------------

Výborné hardwarové doplnky k ARDUINU, SEEEDUINU

-----------------------

Vlastné projekty s ARDUINOM

-----------------------

Zaujímavé odkazy na stránky

-----------------------

Niektoré dôležité knižnice

-----------------------

Základné info o obvode DALLAS 18B20

-----------------------

Inzercia

-----------------------

________________

 

TOPlist

________________Obsah:

Partneri: